Polityka prywatności

1. Sklep internetowy www.kuklafotografia.com, dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Anna Korzekwa-Kukla wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Anna Korzekwa-Kukla wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6443258539, REGON: 520783940 ,  adres firmy 41-205 Sosnowiec, ul. Władysława Reymonta 28/8

3. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.kuklafotografia.com, czyli:
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez użytkownika towaru
- korzystania przez użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Kuklafotografia przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych.

Kuklafotografia  przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
I. zalogowania się na www.kuklafotografia.com:
- imię i nazwisko
- adres e-mail

II. dokonywania zakupów na www.kuklafotografia.com:
- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail

III. Dane podawane przez użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

IV. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy użytkownika, prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się na www.kuklafotografia.com oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem ww. strony. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji na www.kuklafotografia.com oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w ww. serwisie transakcji.

5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta użytkownika na www.kuklafotografia.com. Usunięcie konta może nastąpić na twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez ciebie zgody na przetwarzanie twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania twoich danych osobowych bądź zażądania przez ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

6. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Kuklafotografia może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Kuklafotografia, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Kuklafotografia (ostatnie dotyczy użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kuklafotografia@gmail.com

7. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych są umieszczane w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem specjalnego szyfrowanego certyfikatu SSL, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

8. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie (po zalogowaniu w serwisie - w zakładce MOJE DANE ODSOBOWE), jak również żądania ich usunięcia z bazy danych bez podania przyczyny. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika na www.kuklafotografia.com, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika na www.kuklafotografia.com, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

W celu realizacji ww. uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: kuklafotografia@gmail.com bądź listownie na adres sprzedawcy: Anna Korzekwa-Kukla, 41-205 Sosnowiec, ul. Władysława Reymonta 28/8

Polityka cookies

1. Do obsługi transakcji w sklepie internetowym www.kuklafotografia.com, sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, co może utrudnić korzystanie ze sklepu www.kuklafotografia.com.

5. Sklep internetowy www.kuklafotografia .com wykorzystuje następujące pliki cookies:  stałe,  analityczne, zewnętrzne.